طراحی یار


طراحی و ایده پردازی متفاوت

درباره ما

طراحی وب


راهکارهای متفاوت و بهینه را با ما تجربه کنید

Get Started!

خدمات ما..


طراحی وب

طراحی و برنامه نویسی وب

راهکار های حفاظتی

انجام طرح های حفاظتی وامنیتی

شبکه و امنیت

طراحی و انجام شبکه های نوین

توسعه نرم افزار

طراحی و برنامه نویسی

دفتر یادداشت اندرویدی


این دفتر دارای دسته بندی بصورت دو سطحی میباشد که مدیریت آسان دسته بندی توسط نرم افزار به اسانی توسط کاربر صورت میگیرد

کافی است برای نمایش امکانات ان را نصب نمایید

Let's Get In Touch!


میتوانید اولین راهکار مشکل خود را از ما بخواهید

09017330932

info@tarahiyar.ir